X
จำนวนสินค้า ทั้งหมด รายการ

สินค้าคุณภาพจากเอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ Excella Furniture Products

จำนวนสินค้า ทั้งหมด 138 รายการ

ที่นอนใยมะพร้าว เสริมฟองน้ำ MT 02C-3

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02C-3
 • สี :
 • ขนาด : 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนใยมะพร้าว หนา 6 นิ้ว เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว รวมหนา 8 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนใยมะพร้าว เสริมฟองน้ำ MT 02C-2

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02C-2
 • สี :
 • ขนาด : 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนใยมะพร้าว หนา 4 นิ้ว เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว รวมหนา 6 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนใยมะพร้าว เสริมฟองน้ำ MT 02C-1

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02C-1
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนใยมะพร้าว หนา 4 นิ้ว เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว รวมหนา 5 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เสริมฟองน้ำ MT 02-3

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02-3
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เกรด A เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง

  • MT 02-3  ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เกรด A หนา 6 นิ้ว เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว รวมหนา 8 นิ้ว 

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เสริมฟองน้ำ MT 02-2

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02-2
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เกรด A เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง

  • MT 02-2  ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เกรด A หนา 4 นิ้ว เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว รวมหนา 6 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัดล้วน หนา 6 นิ้ว MT 01-2

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 01-2
 • สี :
 • ขนาด : 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เกรด A
  - หนา 4 นิ้ว
  - เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว
  - รวมความหนา 6 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัดล้วน หนา 5 นิ้ว MT 01-1

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 01-1
 • สี :
 • ขนาด : 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เกรด A
  หนา 5 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เสริมฟองน้ำ MT 02-1

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 02-1
 • สี :
 • ขนาด : 3 ฟุต / 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เกรด A เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง

  • MT 02-1  ที่นอนฟองน้ำอัดหนา เกรด A หนา 4 นิ้ว เสริมฟองน้ำ บน-ล่าง ด้านละ 0.5 นิ้ว  รวมหนา 5 นิ้ว

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299

ที่นอนบล็อคสปริง MT 05

ประเภท : ที่นอน

 • รหัสสินค้า : MT 05
 • สี :
 • ขนาด : 3.5 ฟุต / 5 ฟุต / 6 ฟุต
 • รายละเอียด :

  ที่นอนบล็อคสปริง

  (สินค้ารับประกัน 7 ปี)

  ** ราคาโครงการ (30ชุด ขึ้นไป) **
  กรุณาสอบถาม 02-026-3132
  มือถือ 081-583-9299